Bemanning

Vår bemanningssituasjon er god og stabil. Våre 388 medarbeidere er fordelt på 250 årsverk, de har sitt daglige virke i Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. Det jobbes kontinuerlig med holdningsskapende arbeid. Bedriftens renomè grunnet ovennevnte, sikrer god personaltilgang.

Våre ledere oppdateres kontinuerlig av våre kjemi- og utstyrs leverandører. Oppdatering av INSTA800:2010 gjennomføres årlig av våre medarbeidere og ledere som til daglig praktiserer INSTA800:2010. Servicemedarbeidere kurses internt gjennom vårt opplæringsprogram før de starter ute i prosjektene. Vi har i dag flere godkjente renholdsoperatører med fagbrevet innen renhold.

Ved fravær av fast servicemedarbeider vil områdene bli ivaretatt av kvalifisert personell til avtalt tid.

Våre servicemedarbeidere er uniformerte og med vår logo på uniformen. De bærer bransjens ID-kort