Kontakt
Hovedkontoret:

ASC Østlandske Rengjøring AS
Skjærvavn. 18
1466 Strømmen

Telefon: 64 00 64 30
Telefaks: 64 00 64 31