Miljø

ASC Østlandske Rengjøring AS tilrettelegger for og gjennomfører renholdstjenestene med minst mulig miljøpåvirkning. Vår miljøpolitikk skal tilfredsstille de respektive myndigheters krav. Vi vil arbeide for å oppnå en god miljøprestasjon ved å styre organisasjonens aktiviteter og tjenester som påvirker miljøet omkring oss.

Vi skal tenke globalt og handle lokalt. ASC Østlandske Rengjøring AS jobber for et sunnere miljø for våre ansatte og i de områder hvor vi har vår virksomhet. Vi skal drive vår virksomhet med omsorg for miljøet og alltid følge gjeldende miljølovgivning og øvrige miljøkrav og bestemmelser fra samfunnet vi er operative i.

Vårt ansvar for miljøet innebærer kretsløpstenking og miljøhensyn fra alle medarbeidere.

Alle ansatte i ASC Østlandske Rengjøring AS plikter å forebygge miljøulykker så godt de kan og delta i et kontinuerlig forbedringsarbeid for å redusere bedriftens miljøpåvirkning.

Vi er en Svanemerket bedrift og vi bruker klassifiserte kjemikalier. Våre produkter har sikkerhetsdatablad og maskinparken er godkjent av NEMKO.

Vi er medlem av FN Global Compact cop_report_2013.pdf, se også hjemmesiden til
FN Global Compact https://www.unglobalcompact.org/COPs/active/118161