Profesjonell rengjøring av erfarne fagfolk på Østlandet

ASC Østlandske Rengjøring AS ble stiftet i 1964 og vi er lokalisert i eget bygg i Strømmen.

ASC Østlandske Rengjøring AS hadde i år 2016 en omsetning på NOK 140 mill.

Som en stor aktør innen renholdsbransjen fokuserer vi på konstant forbedringsarbeid i hele organisasjonen med utgangspunkt i kundens krav og ønsker. Dette innebærer vedlikehold av gjeldende rutiner og kompetanseutvikling av våre medarbeidere.

Rengjøring med fokus på en enklere hverdag

Vi legger vekt på å gjøre hverdagen din enklere med vårt renhold. Våre fagkonsulenter kommer med innspill og forslag til endringer og forbedringer av ditt renhold i ditt bygg og da gjerne med økonomiske besparelser.

Vi er godkjent av Arbeidstilsynet
Vi er godkjent av StartBANK som er godkjenningsorganet for Bygg- og anleggsnæringen
Vi er godkjent av Sellicha, som er godkjenningsorganet til Energibransjen.
Vi er godkjent av TransQ som er godkjenningsorganet til Transportbransjen.
Vi
Kredittinformasjon


Se vår kredittverdighet fra en av verdens største kredittopplysningsbyrå. Vi er en trygg aktør å gjøre handel med
Vi har sluttett oss til FN Global Compact og støtter deres arbeid mot barnearbeid, tvangsarbeid og korrupsjon.
Prinsippene i Global Compact er basert på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs arbeidsorganisasjons kjernekonvensjon (ILO), Rio-prinsippene om miljø og bærekraftig utvikling og FN-konvensjonen mot korrupsjon. De 10 prisnsippene er:

Menneskerettigheter
1. Bedriften skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
2. påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene

Standarder for arbeidslivet
3. Bedriften skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis.
4. sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes,
5. sikre at barnearbeid reelt avskaffes, og
6. sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes

Miljø
7. Bedriften støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer
8. tar initiativ til fremme av økt miljøansvar, og
9. opptre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi

Bekjempelse av korrupsjon
10. Bedriften bekjemper enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.