Vedlikehold av parkeringsanlegg

Et parkerings- eller garasjeanlegg er utsatt for eksos og støv fra kjøretøy, og trenger derfor tilpasset renhold og vedlikehold for å unngå dårlig luftkvalitet og slitasje.

Jevnlig og grundig renhold av et parkeringsanlegg har en rekke fordeler. Over tid vil det kunne resultere i mindre behov for vedlikehold og restaurering, og det sørger for et bedre miljø for de som benytter seg av anlegget. Renhold av parkeringsanlegg vil også gi bedre luftkvalitet, mindre støv og renere biler. 

Trenger du renholdsavtale for ditt parkeringsanlegg? Ta kontakt med oss her.

Et rent parkeringsanlegg motvirker også hærverk og forsøpling. Ved å vise en høy standard på renslighet vil det være enklere for de som benytter seg av anlegget å også være ryddige, renslige og holde god orden. 

Les mer om vårt renhold av parkeringsanlegg her.

Østlandske Rengjøring tar renholdsjobben! 

Østlandske Rengjøring leverer flere tjenester for renhold av parkeringsanlegg. Basert på hver kundes behov og parkeringsanleggets tilstand, kan vi bistå med tjenester innenfor:

  • maskinelt renhold 
  • feiing og kosting 
  • spyling 
  • vasking 

Dersom ditt parkeringshus ikke har sluk, men trenger renhold med vask og spyling så har vi maskiner for å suge opp vannet. 

Behovet for renhold vil variere i henhold til parkeringsanleggets størrelse, årstiden, beliggenhet og tidligere vedlikehold. Vi i Østlandske Rengjøring hjelper deg å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for renhold av ditt anlegg. Våre renholdsarbeidere er effektive, profesjonelle og bistår alltid med renholdsløsninger og -tjenester av god kvalitet. Vi har lang erfaring med renhold av både små og store parkeringsanlegg, og kan tilby deg en renholdsavtale basert på kunnskap, kompetanse og service. 

Østlandske finner riktig løsning for deg

Er du interessert i en avtale for renhold av ditt parkeringsanlegg? Østlandske Rengjøring kan behovstilpasse en renholdsavtale som passer deg og din virksomhet, og veileder deg i valg av renholdsløsninger. Vi kommer gjerne på en befaring. Kontakt oss i dag på nummer 64 00 64 30, eller via vårt kontaktskjema her.

Del dette

Andre artikler