COVID-19

Vi opprettholder driften som normalt

Koronaviruset, eller COVID-19 har snudd opp ned på landet vårt. Mange tiltak har blitt iverksatt, vi har fått klare oppfordringer rundt hvordan vi skal redusere smitte, og fokuset på renhold har blitt viktigere og større enn noen gang tidligere. Vi opprettholder driften som normalt, og er klare til å ta hånd om deres renhold. 

Vi tilbyr smitterenhold og desinfeksjon til blant annet kontorer, sameier og borettslag. Vi kan hjelpe din bedrift å redusere faren for smitte. 

Er du interessert i et tilbud, eller har behov for smitterenhold? Ta kontakt med oss