BYGGRENGJØRING ETTER «RENT-TØRT-BYGG»-PRINSIPPET

Formålet med Rent Tørt Bygg (RTB) er å oppnå et godt inneklima i ferdige bygg. Dette gjøres blant annet ved å unngå spredning av støv og fiber under og etter byggeprosessen. Et bygg som er rengjort etter Rent Tørt Bygg-prinsippet gir et bedre arbeidsmiljø der det legges til rette for økt effektivitet i arbeidshverdagen. Samtidig bidrar RTB til at arbeiderne som utfører byggeprosjektet får en bedre og sikrere arbeidsplass.

Vi utfører rengjøring etter RTB-prinsippet

Grunnlaget for et godt klima og arbeidsmiljø i et bygg legges allerede underveis i byggeprosessen. Dersom kontrakten for et byggeprosjekt sier at bygget skal rengjøres etter «Rent-Tørt-Bygg»-prinsippet, er det viktig at dette overholdes. Da er det viktig å velge en renholdsleverandør med erfaring og kompetanse på dette feltet.

Godt renhold underveis i byggeprosessen gjør at mindre byggestøv sniker seg inn i kroker og sprekker, og dermed blir liggende igjen når bygget ferdigstilles. Det er viktig at man kontinuerlig rydder og fjerner avfall og overflødige materialer, og at man jevnlig går over med støvsuger for å hindre spredning av smuss.

Renholdstjenester under og i etterkant av byggeprosessen

Det er ikke bare byggrengjøring som vil være nødvendig under en byggeprosess. Vi stiller gjerne som totalleverandør av renholdstjenester både under bygging og etter ferdigstillelse av bygg. Blant tjenestene vi tilbyr er brakkevask, daglig rengjøring, vinduspuss og rengjøring av parkeringsanlegg.

Vi har mer enn 55 års erfaring som leverandør av renholdstjenester og er en trygg, stabil og dyktig samarbeidspartner. Kontakt oss gjerne for en prat om hvordan vi kan dekke deres behov.