Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Om loven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Åpenhetsloven stiller krav til at bedriften har kontroll på faktiske og mulige negative forhold når det gjelder menneskerettigheter og arbeidsvilkår. 

Våre forpliktelser

Østlandske Rengjøring AS forplikter seg til å følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Formålet med UNGP er å forhindre, adressere og rette opp i menneskerettighetsbrudd begått i forbindelse med næringsvirksomhet. Østlandske Rengjøring arbeider med kartlegging av egen virksomhet, og vår verdikjede som vil sikre at vi oppfyller kravene i åpenhetsloven.

Leverandører og underleverandører

Vi har forventninger til våre leverandører, og stiller krav til at deres virksomhet tilfredsstiller og etterlever pliktene i den nye åpenhetsloven, og forbeholder oss muligheten til å avslutte samarbeid med leverandører som ikke skulle oppfylle dette. Østlandske Rengjøring stiller også krav til at våre leverandører skal være godkjent i StartBANK. Dette gjør vi for å sikre at kundenes og myndighetenes krav om helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.