Bygg & Anlegg

Vi hjelper deg med rengjøring av bygg under og etter oppføring!

Et rent og hygienisk arbeidsmiljø er viktig for alle ansatte. Sett derfor renhold på planen, slik at vi kan hjelpe dere med HMS-arbeid og trivsel på byggeplassen. 

Østlandske Rengjøring AS tilbyr et bredt utvalg av renholdstjenester. Vi tilbyr renhold av bygg både under og etter oppføring. Å rengjøre skitt og støv fra byggeplassen er en viktig del av HMS-arbeidet. 

Ved å jevnlig være i miljø preget av store mengder støv kan de ansatte være mer utsatt for luftveissykdommer. Derfor er det viktig med jevnlig renhold.

Renholdstjenester under og i etterkant av byggeprosessen

Vi stiller som totalleverandør av renholdstjenester både under bygging og etter ferdigstillelse av bygg. Blant tjenestene vi tilbyr er brakkerengjøring, daglig rengjøring, vinduspuss og rengjøring av parkeringsanlegg.

Våre dyktige renholdere har lang erfaring med renhold av byggeplasser, samt ferdigstilte nybygg. Derfor vet vi at vi kan tilby tjenester av topp kvalitet til dette segmentet. 

Vi utfører rengjøring etter RTB-prinsippet

Formålet med Rent Tørt Bygg (RTB) er å oppnå et godt inneklima i ferdige bygg. Dette gjøres blant annet ved å unngå spredning av støv og fiber under og etter byggeprosessen. Et bygg som er rengjort etter Rent Tørt Bygg-prinsippet gir et bedre arbeidsmiljø der det legges til rette for økt effektivitet i arbeidshverdagen. Samtidig bidrar RTB til at arbeiderne som utfører byggeprosjektet får en bedre og sikrere arbeidsplass.

Grunnlaget for et godt klima og arbeidsmiljø i et bygg legges allerede underveis i byggeprosessen. Dersom kontrakten for et byggeprosjekt sier at bygget skal rengjøres etter «Rent-Tørt-Bygg»-prinsippet, er det viktig at dette overholdes. Da er det viktig å velge en renholdsleverandør med erfaring og kompetanse på dette feltet.

Godt renhold underveis i byggeprosessen gjør at mindre byggestøv sniker seg inn i kroker og sprekker, og dermed blir liggende igjen når bygget ferdigstilles. Det er viktig at man kontinuerlig rydder og fjerner avfall og overflødige materialer, og at man jevnlig går over med støvsuger for å hindre spredning av smuss.

Vi stiller gjerne som totalleverandør av renholdstjenester både under bygging og etter ferdigstillelse av bygg. Blant tjenestene vi tilbyr er brakkerengjøring, daglig rengjøring, vinduspuss og rengjøring av parkeringsanlegg.

Byggebrakken er arbeidernes hjem eller oppholdsrom under byggeprosessen. På byggeplassen vil det være mye skitt og støv, og mye av dette vil bli med arbeiderne tilbake til brakkene etter endt arbeidsøkt.

Ring oss eller

Fyll ut skjemaet

Så kontakter vi deg på den oppgitte e-post adressen for et uforpliktende tilbud