HMS

Godt arbeidsmiljøarbeid handlar om å redusere risiko for farar og ulykker og aktivt rette søkelyset mot dei positive og helsefremmande faktorane i arbeidsmiljøet.

Overordnet mål for HMS

Mennesket er den viktigste ressursen vi har, og god helse er viktig. Virksomheten vil derfor gjennom et HMS-system forebygge ulykker og helseskader, og skape trivsel på arbeidsplassen. Dette skal skje ved at sikkerhet og arbeidsmiljø planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, teknikk og økonomi.

Vår øverste ledelse har fattet beslutning om følgende miljøpolitikk:

Vi legger vekt på å gjøre hverdagen din enklere med vårt renhold. Våre fagkonsulenter kommer med innspill og forslag til endringer og forbedringer av ditt renhold i ditt bygg, og da gjerne med økonomiske besparelser.

Vi har sluttet oss til FN Global Compact og støtter deres arbeid mot barnearbeid, tvangsarbeid og korrupsjon.

Hvert år kontrollerer ledelsen siste års planer og resultater samt setter nye mål og handlingsplaner for kommende periode.

 

Våre sertifiseringer