Text

HMS

Text

Overordnet mål for HMS

Mennesket er den viktigste ressursen i arbeidslivet, og god helse er viktig. Virksomheten vil derfor gjennom et HMS-system forebygge ulykker og helseskader, og skape trivsel på arbeidsplassen. Dette skal skje ved at sikkerhet og arbeidsmiljø planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, teknikk og økonomi.


Konkret mål for HMS

For å fremme faglig og personlig utvikling skal hver av de ansatte i år ha mulighet for å gå på kurs på et selvvalgt tema for å bedre arbeidsutførelsen.


Text

Vår øverste ledelse har fattet beslutning om følgende miljøpolitikk:


  • "Ledelsen i ØR skal tilrettelegge for og gjennomføre virksomheten med minst mulig negativ miljøpåvirkning.
  • Med aktiv kretsløpstenking og personalpolitikk jobber vi for et sikrere og sunnere miljø for våre ansatte og de fysiske områder hvor vi har vår virksomhet.
  • Alle medarbeidere plikter å forebygge negativ miljøpåvirkning så godt de kan og delta i alle forbedringstiltak.

Hvert år skal ledelsen kontrollere siste års planer og resultater samt sette nye mål og handlingsplaner for kommende periode

Text

Kontakt

ASC Østlandske Rengjøring AS 

Fjellhamarveien 52, 1472 Fjellhamar

Tlf: 64 00 64 30

E-post: firmapost@ostlandske-rengjoring.no

Org.nr. 918 754 067Image
Svanemerket
Googlemap
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon