Daglig renhold

Vi hjelper deg med å gjennomføre daglig renhold!

Et viktig grep du kan ta for å øke trivselen og forbedre arbeidsmiljøet på arbeidsplassen er å holde lokalene rene og hygieniske. Dette gjør du enkelt ved å investere i daglig renhold.

Daglig renhold for et bedre inneklima

Gode renholdsrutiner som fjerner svevestøv fra luften, sørger for rene overflater og hygieniske fellesrom, vil være med på å redusere sykefraværet blant de ansatte og sørge for at arbeidsplassen oppleves som et hyggelig og trygt sted å være.


Østlandske Rengjøring kan tilby en fast avtale på daglig renhold. Her kan dere selv bestemme hvor ofte dere ønsker rengjøring.

Daglig renhold med faste rutiner

Vi gjennomfører daglig renhold med gode, trygge og faste rutiner. Dette er rutinemessige oppgaver som vi utfører på hvert enkelt oppdrag hos kunder: 

Avtalen tilpasses deres behov og deres lokale. Etter ønske og behov kan vi også tilby hovedrengjøring av deres lokaler. Dette kan du lese mer om her! (legg inn link til tjenesteside).

Er det noe vi har lært de siste årene, så er det hvor fort smitte kan spre seg. Godt renhold øker trivsel og forbedrer miljøet på arbeidsplassen, men det reduserer også smitte. Vi tilbyr smittevask og desinfisering av blant annet kontorer, borettslag og sameier. 

Vi har over 50 år med erfaring fra renholdsbransjen, og vet godt hva som bør inkluderes under rengjøring for å ivareta byggets renholdsstandard. Ved å ta i bruk oss som renholdsleverandør, får du en profesjonell, fleksibel og kompetent leverandør.


Som leverandør av en svanemerket tjeneste legger vi mye innsats i å finne produkter og arbeidsmetoder som ikke er skadelige for miljøet. Vi setter alltid våre kunder og medarbeidere først, og søker kontinuerlig å forbedre våre rutiner slik at vi kan tilby et best mulig renholdstilbud til deg og din bedrift.

NS-INSTA 800:2018 er et system for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet.

Systemet er en egen standard som brukes for å fastsette ønsket rengjøringskvalitet og deretter vurdere hvorvidt kvaliteten på renholdet svarer til dette.

Ring oss eller

Fyll ut skjemaet

Så kontakter vi deg på den oppgitte e-post adressen for et uforpliktende tilbud