Text

Miljø

Text

ASC Østlandske Rengjøring AS tilrettelegger for og gjennomfører renholdstjenestene med minst mulig miljøpåvirkning. Vår miljøpolitikk skal tilfredsstille de respektive myndigheters krav. Vi vil arbeide for å oppnå en god miljøprestasjon ved å styre organisasjonens aktiviteter og tjenester som påvirker miljøet omkring oss.


Vi skal tenke globalt og handle lokalt. ASC Østlandske Rengjøring AS jobber for et sunnere miljø for våre ansatte og i de områder hvor vi har vår virksomhet. Vi skal drive vår virksomhet med omsorg for miljøet og alltid følge gjeldende miljølovgivning og øvrige miljøkrav og bestemmelser fra samfunnet vi er operative i.

Text

Vårt ansvar for miljøet innebærer kretsløpstenking og miljøhensyn fra alle medarbeidere.


Alle ansatte i ASC Østlandske Rengjøring AS plikter å forebygge miljøulykker så godt de kan og delta i et kontinuerlig forbedringsarbeid for å redusere bedriftens miljøpåvirkning.


Vi bruker produkter som er Svanemerket, og vi bruker klassifiserte kjemikalier. Våre produkter har sikkerhetsdatablad og maskinparken er godkjent av NEMKO.Text

Kontakt

ASC Østlandske Rengjøring AS 

Fjellhamarveien 52, 1472 Fjellhamar

Tlf: 64 00 64 30

E-post: firmapost@ostlandske-rengjoring.no

Org.nr. 918 754 067Image
Svanemerket
Googlemap
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon