Miljø

Østlandske Rengjøring setter miljø på agendaen!

Vi jobber hver eneste dag for å levere de beste løsningene til våre kunder, uten at det skal gå på bekostning av miljøet. 

Østlandske Rengjøring AS tilrettelegger for, og gjennomfører renholdstjenestene med minst mulig miljøpåvirkning. Vår miljøpolitikk skal tilfredsstille de respektive myndigheters krav. 

Vi vil arbeide for å oppnå en god miljøprestasjon ved å styre organisasjonens aktiviteter og tjenester som påvirker miljøet omkring oss.

Lokale produkter er omsorg for miljø

Vi skal tenke globalt og handle lokalt. Østlandske Rengjøring AS jobber for et sunnere miljø for våre ansatte og i de områder hvor vi har vår virksomhet. 

Vi skal drive vår virksomhet med omsorg for miljøet og alltid følge gjeldende miljølovgivning og øvrige miljøkrav og bestemmelser fra samfunnet vi er en del av. 

Vårt ansvar for miljøet innebærer kretsløpstenkning og miljøhensyn fra alle medarbeidere.

Svanemerkede produkter

Alle ansatte i Østlandske Rengjøring AS plikter å forebygge miljøulykker så godt de kan og delta i et kontinuerlig forbedringsarbeid for å redusere bedriftens miljøpåvirkning.

Vi bruker produkter som er Svanemerket, og vi bruker klassifiserte kjemikalier. Våre produkter har sikkerhetsdatablad og maskinparken er godkjent av NEMKO. I tillegg til å ha ønskede egenskaper som gjør rengjøringen effektiv og skånsom, er de dermed også vennlige mot miljøet.

Se vårt svanemerke

Frame 18