Tjenester

Vi tilbyr tjenester innen renhold

Daglig renhold

Et viktig grep du kan ta for å øke trivselen og forbedre arbeidsmiljøet på arbeidsplassen er å holde lokalene rene og hygieniske. Dette gjør du enkelt ved å investere i daglig renhold.

Kjøretøy avgir som kjent mye støv og eksos, og det skal derfor ikke mye til før et parkeringsanlegg oppleves som skittent og utrivelig. Uten en god renholdsavtale risikerer man derfor at anlegget blir mindre attraktivt for potensielle besøkende.

Periodisk renhold inkluderer områder som utsettes for mindre daglig slitasje enn andre områder. Vi hjelper deg med å holde dine lokaler vedlike!

Et rent og hygienisk arbeidsmiljø er viktig for alle ansatte. Sett derfor renhold på planen, slik at vi kan hjelpe dere med HMS-arbeid og trivsel på byggeplassen. 

Ved spørsmål om hva vi kan tilby

Ring oss eller

Fyll ut skjemaet

Så kontakter vi deg på den oppgitte e-post adressen for et uforpliktende tilbud