TEPPE- OG TEKSTILRENS

Selv om det ikke nødvendigvis synes så godt, samler tepper og tekstiler opp mye støv og smuss. Derfor bør disse støvsuges og renses jevnlig. Ved dårlig vedlikehold vil det skapes grobunn for uønskede mikroorganismer som over tid vil gi et dårligere inneklima. Vi har lang erfaring som leverandør av renholdstjenester, og utfører rens som ivaretar deres tepper og tekstiler på best mulig måte.

En lønnsom investering

Jevnlig rens av tekstiler og møbler vil forlenge deres levetid betraktelig, noe som vil være lønnsomt for bedriften. Det er rimeligere å få utført rens av alle møbler årlig enn det vil være å skifte ut alle møbler med jevne mellomrom.

Regelmessig tepperens er essensielt for et godt inneklima. I områder med mye ferdsel bør det utføres minst én grundig tepperens årlig.

Høy kompetanse og effektive arbeidsmetoder

Etter mer enn 50 år i renholdsbransjen har vi opparbeidet oss fagkompetansen og utstyret som skal til for å tilby våre kunder det beste tilbudet innen renhold. Vi holder oss til enhver tid oppdatert på metoder og produkter som har best mulig effekt samtidig som det er skånsomt for miljøet.

Kontakt oss gjerne for en avtale om rens og vedlikehold av tepper og tekstiler.