Må du ha NS-INSTA 800-rengjøring?

NS-INSTA 800 er et system for å fastsette og bestemme kvaliteten på renhold. Systemet deles inn i kvalitetsnivå som du som kunde selv kan bestemme.

Standarden viser hvordan kvalitetsnivåene skal være utført, hvordan de ulike rommene i bygget grupperes inn i kvalitetsprofiler og hvordan man setter kvalitetsnivåer for hver profil. I tillegg viser standarden hvordan dette kan måles og følges opp i kontroller.

NS-INSTA 800-rengjøring krever fagkunnskap av deg som kunde

Det mange ikke er klar over når de bestiller NS-INSTA 800-rengjøring er at dette systemet krever en del fagkunnskap fra deg som kunde. Du må selv bestemme hvilket kvalitetsnivå du ønsker å ha på rengjøringen, og du må følge opp arbeidet som har blitt utført og sjekke i henhold til NS-INSTA 800 om renholdet er i tråd med det kvalitetsnivået som du har valgt. For å kunne bedømme om rengjøringen er utført i tråd med de kvalitetskravene som er satt i de ulike nivåene i NS-INSTA 800-systemet, anbefales det at du tar et kurs i denne typen rengjøringstjeneste. Dette er for å sikre at både kunden og leverandøren av tjenesten har samme forståelse for hvilken kvalitet som skal leveres, og at avtalen mellom oppdragsgiver og leverandør av renholdstjenesten fungerer på en god måte. For mange kan dette være en tidkrevende prosess. 

Østlandske Rengjøring har sertifiserte fagfolk på nivå 2, 3 og 4 innen NS-INSTA 800-rengjøring og kan selvsagt utføre en slik rengjøring dersom det er ønskelig. Om du ønsker denne typen renhold burde du sette deg inn i de ulike standardene i forkant, slik at du vet hvilken type rengjøring du bestiller. 

Her kan du lese mer om NS-INSTA 800. 

Bestill en befaring hos oss, så ser vi hvilke rengjøringsbehov din bedrift har 

Det er ikke alltid at NS-INSTA 800-rengjøring er det beste valget for deg og din bedrift. Ofte er det mer hensiktsmessig, praktisk og ikke minst enklere for deg som kunde ha en behovstilpasset daglig rengjøring i din virksomhets lokaler. Hos oss i Østlandske Rengjøring vil du alltid få en befaring før vi starter med renholdsarbeidet, slik at du får renholdstjenester som er tilpasset virksomhetens behov. Vi er en totalleverandør av renholdstjenester og har spisskompetanse når det kommer til mange ulike typer rengjøring og tjenester. Vi har lang erfaring og vil hjelpe deg med å finne riktig tjeneste.

Her kan du se en komplett liste over alle våre tjenester.

Har du noen spørsmål? Ikke nøl med å kontakte oss 

Ønsker du å vite mer om NS-INSTA 800-rengjøring og om det passer for din virksomhet? Ta kontakt med oss på telefon 64 00 64 30 eller bruk vårt kontaktskjema, så kan du sammen med våre erfarne fagfolk finne riktig løsning for deg og din virksomhet.

Del dette

Andre artikler