Lærling i renholdsoperatørfaget

Artiemy (20) jobber i Østlandske Rengjøring AS, og er lærling innen renholdsoperatørfaget. Han har jobbet med renhold tidligere som vikar, men har nå tatt steget med å jobbe 100% som lærling.

Hvordan falt valget på renhold?

Jeg ønsker å prøve ulike bransjer for å finne ut hva jeg liker, sier Artiemy. Han har både testet ut TIP (teknikk og industriell produksjon), service og bygg og anlegg på Ringsaker Videregående skole. Artiemy fikk også læreplass innenfor linjen bygg og anlegg, men det viste seg å ikke være det han ønsket. I samarbeid med skolen fikk han så tilbud om læreplass innen renhold hvor han har erfaring som vikar. Renhold er en interessant bransje som jeg ville teste ut ytterligere, forteller Artiemy.

Hvordan er det å være lærling?  

I starten var det utfordrende med tanke på at rutiner og metoder var ukjent, men man kommer fort inn i det om man er interessert og villig til å lære. Nå går det veldig mye enklere etter hvert som man lærer metoder og teknikker. I tillegg til opplæringen han får på lærestedet har også Artiemy gjennomført Kompetansestandarden for renhold som ble utviklet av NHO. Opplæringen foregår på app, og er en veldig underholdende måte å lære på, forteller Artiemy.

Anbefaler du andre å bli lærling innen renhold?

Ja, dersom man har lyst til å prøve noe nytt, så er det en veldig fin erfaring uansett om man velger renhold som jobb videre, eller noe annet. Det er mye å lære om renhold.

Hva har du lyst til å gjøre videre etter læretiden din?

Jeg ønsker å fortsette med renhold, og har lyst til å jobbe innen byggrenhold. Det å jobbe i et team på en byggeplass er noe jeg syns virker spennende, sier Artiemy. Jeg har jo litt erfaring fra byggebransjen fra læretiden min, så det å bruke erfaringen fra det i denne jobben er et pluss.

Del dette

Andre artikler